"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ประจำปีพ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (สพฐ.) ประจำปีพุทธศักราช 2566 2566

  1. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
  2. รางวัลชมเชยการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสองระดับประเทศวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566