"The ultimate aim of education is the development of character"

การสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566