"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2023

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายดรัณภพ พฤกษากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่ได้รับรางวัลดีเด่น

จากการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2023 จัดโดย สถาบันดนตรียามาฮ่า วันที่ 1 พฤษภาคม 2566