"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการวอลเลย์บอลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปณิศรา มธุรสวรรค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวซาราห์ ภู่ทับทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ นางสาวพชรมน มณีศร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลอันดับ 4 เหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิง เชียงใหม่ จากการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ ณ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 19 – 29 พฤษภาคม 2566