"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น ครั้งที่ 1 (KWC  Swimming  Open)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมธาพร มิ่งขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง รายการ ฟรีสไตส์ 100 เมตร  2 เหรียญเงิน รายการ กรรเชียง 50 เมตร  กรรเชียง 100 เมตร (รุ่นอายุ 12 ปีหญิง) จากการแข่งขันรายการว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น ครั้งที่1 (KWC  Swimming  Open)  จัดโดยศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำกาวิละวิทยาลัย ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26  มีนาคม  2566