"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปรินส์เตอร์ 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมธาพร มิ่งขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง รายการ ผลัดฟรีสไตส์ 2 x 25 เมตร  2 เหรียญเงิน รายการ ฟรีสไตส์ 50 เมตร  กรรเชียง 50 เมตร และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 รุ่นอายุ 12 ปีหญิง จากการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปรินส์เตอร์ 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ระหว่างวันที่ 29 – 30  เมษายน  2566