"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบท็อปเทสเซ็นเตอร์

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กชายพีรณัฐ ปิงเมือง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์และเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์

จากโครงการสอบท็อปเทสเซ็นเตอร์ (สอบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566