"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

จัดโดยมูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการ(สวช.)และโอลิมปิกนานาชาติ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566