"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอล 7คน F.M คัพ รุ่น 9/10ปี

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กชายณัฐวัศ หนูสังข์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
เด็กชายนพวรรธน์ เตปินตา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
เด็กชายรัชช์ณาเอก อินต๊ะรักษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายชนน ชุติพงษ์วิเวท  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
เด็กชายจิรัฎฐ์ ลือชัย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชายพิทยุตม์ วันจันทร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
เด็กชายภวิษณุ โกมลตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันรายการฟุตบอล 7คน F.M คัพ รุ่น 9/10ปี
สนับสนุนโดย หจก.เศวตสร้างสรร ณ.สนามวอริเออร์คลับ จ.ลำพูน
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566