"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโดรายการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 48

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณชาดา สิงห์ใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน) และ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน ภาค 5 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ที่จังหวัดกาญจนบุรี จากการแข่งขันเทควันโดรายการกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 48 กำแพงเพชรเกมส์ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566