"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประกวดภาพ Image of Science “วิจิตร วิจัย” ของสถาบัน NSM Thailand

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาดา ตันเรืองพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานภาพประเภท ยอดนิยม จากการแข่งขันรายการโครงการประกวดภาพ Image of Science “วิจิตร วิจัย” ของสถาบัน NSM Thailand (พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์)