"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายนาธัน มณีวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันรายการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดโดย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขึ้นพื้นฐาน