"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการ HKIMO HEAT ROUND 2023

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเบญญาภา สูงขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัล “MERIT AWARD” จากการแข่งขันรายการ HKIMO HEAT ROUND 2023 ซึ่งเป็นการสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติรอบคัดเลือก จัดโดย Olympiad Champion Education Center (OCEC) เมืองฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง