"The ultimate aim of education is the development of character"

นายสุรนนท์ เพชรอำไพ ผ่านการคัดเลือกจาก JSE Thailand  เข้าร่วมโครงการ 𝗟𝗘𝗜𝗖𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗜𝗧𝗬 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗜𝗡 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗔𝗡𝗗 

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรนนท์ เพชรอำไพ ม.5/10   ที่ผ่านการคัดเลือกจาก JSE Thailand    เข้าร่วมโครงการ 𝗟𝗘𝗜𝗖𝗘𝗦𝗧𝗘𝗥 𝗖𝗜𝗧𝗬 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗜𝗡 𝗘𝗡𝗚𝗟𝗔𝗡𝗗  ซึ่งเป็นเด็กไทยกลุ่มแรก  ที่มีโอกาสไปฝึกทักษะฟุตบอล  ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2566   ณ 𝗟𝗲𝗶𝗰𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗚𝗿𝗼𝘂𝗻𝗱   สนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ของทีม 𝗟𝗲𝗶𝗰𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗖𝗶𝘁𝘆  ประเทศอังกฤษ   เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงทักษะสู่ฟุตบอลระดับอาชีพ