"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้   จากการแข่งขัน “Lamphun Taekwondo Championships 2023”

ขอชื่นชมและแสดงคามยินดีกับ นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ ม.4/2  นักกีฬาเทควันโด  ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญทอง) และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทต่อสู้   จากการแข่งขัน “Lamphun Taekwondo Championships 2023”   ประเภทต่อสู้ เยาวชนชาย รุ่นอายุ 15-17 ปี  น้ำหนัก 48-51 กิโลกรัม สังกัดทีม STC Taekwondo   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2566   ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน      จัดโดย สมาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน