"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKISO(Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2022-2023)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชนกภรณ์ คำอินต๊ะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัล Bronze Award จากการแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ HKISO(Hong Kong International Science Olympiad Heat Round 2022-2023) จัดโดย Olympiad Champion Education center(OCEC) ประเทศฮ่องกง ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง เมื่อวันที่18 พฤษภาคม พ.ศ.2566