"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) จากการแข่งขัน “พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ” 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปุณณวิชย์ สุวรรณนิตย์ ม.4/2 นักกีฬาเทควันโด  ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง)    ประเภทต่อสู้ เยาวชน ชาย รุ่นอายุ 15 – 17ปี น้ำหนัก 48 – 51 กิโลกรัม  สังกัดทีม Special Forces    จากการแข่งขัน “พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566   ณ ยิมเนเซียม 2,500 ที่นั่ง  สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   จัดโดย สมาคมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก (ระดับภาค)