"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวพริมา  มีลา  รับทุน Pasch  ไปศึกษาภาษาเยอรมัน

ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ นางสาวพริมา  มีลา  ม.4/3  ที่ได้ทุน Pasch  ซึ่งเป็นทุนไปศึกษาภาษาเยอรมันและฝึกงาน  สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  ณ เมืองไฮล์บรอนน์  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2566   จัดโดย   สถาบันเกอเธ่  ร่วมกับ Dieter Schwarz Stiftung    ประกาศผลเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2566    (ระดับประเทศ)  ขอพระเจ้าอวยพระพร