"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวเอื้อมฤทัย ธนะขว้าง รับทุน Pasch  ไปศึกษาภาษาเยอรมัน

ขอชื่นชม และแสดงความยินดีกับ นางสาวเอื้อมฤทัย ธนะขว้าง ม.6/10   ที่ได้ทุน Pasch  ไปศึกษาภาษาเยอรมัน ณ เมือง Köln  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   ระหว่างวันที่ 2 – 22 กรกฎาคม 2566       จัดโดย สถาบันเกอเธ่   ประกาศผลเมื่อวันที่ 24 เมษายน  2566    (ระดับประเทศ)  ขอพระเจ้าอวยพระพร