"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายภวิษณุ โกมลตรี ชั้น ป.3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี)

เด็กชายภวิษณุ  โกมลตรี  นักเรียนชั้น ป.3/5  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน (รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี) รายการเเสงตะวัน คัพ  ณ สนามหญ้าเทียม JPT ARENA ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566