"The ultimate aim of education is the development of character"

G H BANK TAEKWONDO THAILAND CHAMPIONSHIPS 2023 (การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทย 2566)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูวสิษฏ์ ไชยประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ (KYORUGI) รุ่น 9-10 ปี ชาย น้ำหนักไม่เกิน 29 กก. (ระดับประเทศ)
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2566 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี