"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รายการ แสงตะวันคัพ U9 (รุ่นอายุ 9 ปี พ.ศ. 2557)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัชช์าเอก  อินต๊ะรักษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด (รุ่นอายุ 9 ปี) การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน  รายการ แสงตะวันคัพ U9 (รุ่นอายุ 9 ปี พ.. 2557) 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566  ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม JPT ARENA  .สันป่าตอง.เชียงใหม่