"The ultimate aim of education is the development of character"

การการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปีกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพงศกร ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปีกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO) รอบ Thailand Regional Qualification 2023

จัดโดยสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566

ณ สนามสอบเชียงใหม่ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่