"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน PPTV International Junior Golf Tour 2023 ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐชานนท์ โตวัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรางวัล

    • รางวัลลำดับที่ 4 ประเภททีมชาย คลาส C

จากการแข่งขัน PPTV International Junior Golf Tour 2023 ครั้งที่ 1 จัดโดย PPTV เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2566