"The ultimate aim of education is the development of character"

การประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวาเลนไทน์ ลังกาชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลดีเด่น ประเภท Junior Guitar Duet รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

จากการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2023 จัดโดย สถาบันดนตรียามาฮ่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566