"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัล

 • รางวัล 4 เหรียญเงิน
  •เดี่ยวผสม 200 เมตร
  •ผีเสื้อ 100 เมตร
  •กรรเชียง 50 เมตร
  •กบ 50 เมตร
  1 เหรียญทองแดง
  •ฟรีสไตล์ 50 เมตร และได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 5 รุ่น 12 ปีหญิง

จากการแข่งขันว่ายน้ำ ณ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1 จัดโดย ศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำกาวิละวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2566