"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธัชกร บำรุงรส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัล ( 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง)

• เหรียญทอง ระยะ 50เมตร ท่าผีเสื้อ
• เหรียญทอง ระยะ 25เมตร ท่าผีเสื้อ
• เหรียญเงิน ระยะ 50เมตร ท่ากรรเชียง
• เหรียญทองแดง ระยะ 25เมตร ท่าฟรีสไตล์
• เหรียญทองแดง ระยะ 25เมตร ท่ากรรเชียง
• เหรียญทองแดง ระยะ 50เมตร ท่ากบ

ในการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง