"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Lamphun Taekwondo Championship 2023 (การแข่งขันระดับภาคเหนือ)

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณวนัช ขวัญสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ที่ได้รับรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศลำดับ 1 (3 เหรียญทอง)
    ประเภท 1.ประเภท พุมเซ่ (เดี่ยว) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
    2. ประเภท พุมเซ่ (คู่) ยุวชน หญิง สายฟ้า รุ่นอายุ 11-12 ปี
    3. ประเภทต่อสู้ ยุวชน หญิง อายุ 11-12 ปี รุ่น D น้ำหนัก 36-39 กก. Class D

จากการแข่งขัน Lamphun Taekwondo Championship 2023 (การแข่งขันระดับภาคเหนือ) จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและชมรมเทควันโดจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566