"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO)

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฎฐวี ฟองลม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

จากการการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ International Mathematical Genius Olympiad (IMGO)

รอบ Thailand Regional Qualification 2023 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ – สวช.
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566