"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภณิตา ผลอุดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้รับเหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566