"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณปภา แก้วแปงจันทร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ Primary B (อายุ9-10ปี)
การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ(รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023) IMGO-Thailand Regional Qualification 2023
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 สนามสอบเชียงใหม่ ณ ห้องช้างคลาน ชั้น M