"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ญ. นันท์นภัส โด่งดัง ชั้น ป.3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) และ 2nd Runner Up Team Award วิชาภาษาอังกฤษ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ. นันท์นภัส โด่งดัง ชั้น ป.3/3ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2)และ2nd Runner Up Team Award วิชาภาษาอังกฤษ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) จากโครงการ แข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ประจำปี 2022 โดย ASMO THAILAND จัดโดย : ASMO THAI COMPETITION 2022  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ระหว่างวันที่: 11 กันยายน 2565