"The ultimate aim of education is the development of character"

ด.ช. ปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นBOY -E จากการแข่งขันกอล์ฟ

ขอแสดงความยินดีกับด.ช. ปัฑค์ปัณญธร หาญณรงค์ ชั้นป.3/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) รุ่นBOY -E จากการแข่งขันกอล์ฟ จัดโดยสมาคมกอล์ฟกีฬาเยาวชนไทย Thailand Junior Development Tour จัดที่สนามกอล์ฟอัลไพล์ กอล์ฟรีสอร์เชียงใหม่ ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566