"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ ระดับชั้น ป. 3/2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ลำดับที่ 11 จากการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปิ้นส์เตอร์ ประ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ ระดับชั้น ป. 3/2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ลำดับที่ 11 จากการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปิ้นส์เตอร์ ประจำปี 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566