"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง (4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง)

– กรรเชียง 25 ม. เหรียญเงิน
– ผีเสื้อ 50 ม. เหรียญเงิน
– ฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญเงิน
– กรรเชียง 50 ม. เหรียญเงิน
– ฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญทองแดง
– กบ 25 ม. เหรียญทองแดง
ในการแข่งขันว่ายน้ำลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556 ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง