"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยโอเพ่น (KWC Swimming Open) ครั้งที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปัณณภรณ์ สามารถ นักเรียนชั้น ป.5/6

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่นอายุ 10 ปี หญิง (1 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง)

– ฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญเงิน
– เดี่ยวผสม 200 ม. เหรียญทองแดง
– กรรเชียง 100 ม. เหรียญทองแดง
– กรรเชียง 50 ม. เหรียญทองแดง
– ผีเสื้อ 100 ม. เหรียญทองแดง
– ผีเสื้อ 50 ม. เหรียญทองแดง
ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2556 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่