"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนากร สุริเย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566