"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปิยังกูร  ปิกวงค์  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันเทควันโด ประจำปี 2566 

ขอแสดงความยินดีกับ นายปิยังกูร  ปิกวงค์  ม.4/1   ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)  รุ่นอายุ 15 – 17 ปี น้ำหนัก 48-51 กิโลกรัม Class A  สังกัดยิม The Legend Taekwondo   จากการแข่งขันเทควันโด ประจำปี 2566  พระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ   เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ณ ยิมเนเซียม  2,500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   จัดโดย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลก (ระดับภาค)