"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบ ท๊อป เทสท์ เซ็นเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพงศกร ลุ่นเซียะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ในการสอบออนไลน์ โครงการสอบ ท้อป เทสท์ เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566