"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฐิติรัตน์ คำแหง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ได้รับรางวัล

              – รางวัล 2 เหรียญทอง ประเภทฟรีสไตล์ 25 เมตรและประเภทกรรเชียง 50 เมตร
              – รางวัล 2 เหรียญเงิน ประเภทกรรเชียง 25 เมตรและประเภทฟรีสไตล์ 50 เมตร
              – รางวัล 2 เหรียญทองแดง ประเภทผีเสื้อ 25 เมตรและประเภทผีเสื้อ 50 เมตร
              – ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมบุคคล อันดับ 12

 

จากการแข่งขันว่ายน้ำ ลำปางสปริ้นเตอร์ ประจำปี 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง เมื่อวันที่  29 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566