"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชมเชยในการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMC 11)

ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กชายธนกร ศรลัมพ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ได้รับรางวัลชมเชยในการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMC 11)
โดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย ( INTERNATIONAL MATHEMATICS CONTEST UNION THAILAND SECRETRIAT ) สอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่