"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิรัชยา กอนแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2023 ประเภท Band Challenge รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566