"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ SK JUNIOR FESTIVAL CUP

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ SK JUNIOR FESTIVAL CUP ครั้งที่ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี สังกัดทีม เชียงใหม่ ยูไนเต็ด เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2566

  1. เด็กชายกฤษณพัฒน์ วรรณทะวงษ์
  2. เด็กชายศิรณัฏฐ์ รุ่งชัยพร
  3. เด็กชายวรกันต์ อยู่ภักดี