"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด รายการพระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ ระดับภาคเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด รายการพระพิษณุโลกสองแควเมืององค์ดำ ระดับภาค วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จัดโดยสมาคมการกีฬาจ.พิษณุโลก

  1. เด็กชายปีติภัทร ทุ่งไพศาล ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  ประเภท ต่อสู้ ยุวชนชาย อายุ 13 – 14 ปี
  2. นายพิชญ์ชยุตม์ เหล็กบุญเพชร รางวัลชนะเลิศเหรียญทองและนักกีฬายอดเยี่ยชายรุ่นอายุ 15 – 17 ปี