"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันกีฬา ยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 / 2566

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิตติพัฒน์ ไพรศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ที่ได้รับรางวัล

  • ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทั้งประเภท FIGHTING และ NEWAZA

จากการแข่งขันกีฬา ยูยิตสู ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14 / 2566 จัดโดย สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ วันที่ 7 – 9 เมษายน 2566