"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสิรวิชญ์ สายะวิบูลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรางวัล

  • ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ประเภท Eletone Ensemble Idol รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

จากการการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2023 จัดโดย Yamaha Music School Thailand เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566