"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Alpine – NTJGC Junior Golf Championships 2022/2023

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกฤตภาส อินกวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรางวัล

  • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

จากการแข่งขัน Alpine – NTJGCJunior Golf Championships 2022/2023 จัดโดย ชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทยภาคเหนือ เมื่อวันที่  22 – 23 เมษายน 2566