"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเทควันโด LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินรุ่นยุวชนหญิง 11-12 ปี ประเภทต่อสู้เดี่ยว

ในการแข่งขันเทควันโด LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023

จัดโดยสมาคมเทควันโด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบิหารส่วนจังหวัดลำพูน