"The ultimate aim of education is the development of character"

เยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทศิตา ศิริปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2566

จัดโดยชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566