"The ultimate aim of education is the development of character"

นายก้องการุณ จึงอยู่สุข  รางวัลเหรียญทอง โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องการุณ จึงอยู่สุข  ม.5/6  ที่เข้าร่วมโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณิตศาสตร์ ออนไลน์  ระดับจังหวัด  ได้อันดับที่ 5 จาก 186 คน และได้รับเหรียญทอง  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566  จัดการแข่งขันโดยโครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์